Holtestul - lia hyttegrend

Hytteområdet ligger midt inne i den største setergrenda i bygda. Spjelsetområdet ligger på ca 700moh, og her er det en mix av gamle og nye hytter, seterhytter og jorder. Fra gammelt av var her seterdrift og det varte fram til 1994, men fortsatt er det aktivt landbruk i området.

Spjelset er et snøsikkert område og idrettslaget i bygda kjører opp skiløyper med utgangspunkt ikke langt fra der hyttetomtene ligger .

Område forøvrig er åpent og solrikt. Tomtene er store (opp til 2,4da), og profilen er å appelere til de som ønsker seg hytte på "gamlemåten", dvs å være i et område som ikke er preget av turboturisme.

Utbygging av feltet må skje gradevis , og i første omgang er det tomtene F13 til F18 som er tilgjengelige. Det jobbes med å få på plass utslippsløsning for disse tomtene og det forventes at det er klart våren 2022.

 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3818/