Selskapet har lang erfaring med prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg, og for en del år tilbake ble jeg intervjuet om dette tema av Hytteavisen. Se link under.

 

https://www.hytteavisen.no/grundig-planlegging-er-viktig-naar-du-skal-oppgradere-avloepet-ditt.5176003-49617.html

 

Overskrift

Siste nytt!

15. okt, 2021

Nytt avløpsanlegg til hytte ved Sandvatn i Hovin

Dette er det siste anlegget vi har bygd og her ligger utslippet såpass nærme vannet at svartvann og gråvann blir sendt til to ulike tanker. Svartvannet (fra toalett) går i en tett tank som samler opp alt utslipp. Denne tanken er på 5000l og når den er full kommer tømmebilen og henter innholdet. Vannet fra dusj, vask ,kjøkken osv går i eget renseanlegg. Dette er en enkel og driftssikker måte å håndtere utslipp både for kommunen som forurensningsmyndighet og hytteeier som skal drifte anlegget.

Slik blir det til slutt 👍👍