Flåto AS er et lite selskap med utganspunkt på en gård i bygda Hovin i Telemark. Hovedaktiviteten i fimaet er planlegging og bygging av mindre avløpsanlegg til hus og hytter. Eier av selskapet , Tor Helge Flåto har mange års erfaring med nettopp denne type oppdrag, og har i tillegg knyttet til seg samarbeidspartnere som gjør at selskapet kan håndtere de fleste utfordringer i dette segmentet.

Tor Helge har i tillegg en reguleringsplan med totalt 21stk hyttetomter inne i setergrenda Spjelset. Planen er å utvikle feltet ,og der salg av tomter og eller hele prosjekter med ferdig oppsatt hytte er konseptet.(se egen side)

 

  • Avløpsløsninger

  • Hyttetomter